Pissarro Camille

Camille Pissarro (10 iulie 1830, Charlotte-Amalie – 13 noiembrie 1903, Paris) a fost un pictor francez care a jucat un rol decisiv în unificarea mişcării impresioniste şi în schimbările ce au avut loc în arta celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, recunoscut ca atare cu mult mai târziu decât alti pictori contemporani cu el. Prin contribuţia pe care a avut-o la formarea artistică a lui Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat şi alţii a influenţat, deşi mai puţin remarcat, apariţia picturii moderne din secolul al XX-lea.
Încă de la început are o simpatie pentru pictura peisajelor, de aceea, este interesat mai ales de cercul de la Barbizon (Millet, Daubigny) şi de creaţiile lui Corot, în care vede pe maestrul său.Pictează în aer liber ("plein air"), pictura sa ia amploare, dar, din păcate, nu se prea vinde.
Pissarro devine un adevărat impresionist începând din anul 1869. Vor creşte expresivitatea şi sensibilitatea faţă de lumină, îl va cuprinde fascinaţia schimbărilor care au loc în diferite momente ale zilei sau perioade ale anului.
Prima expoziţie a impresioniştilor din 1874, organizată practic de Pissarro împreună cu Monet, nu se bucură de succes şi suferă în urma atacurilor criticilor care îi iau în derâdere. continuare>>


Leave a Reply